Nghệ An thu hút đầu tư trong quý I/2021 đạt hơn 6.000 tỷ đồng

Trong quý I/2021, tỉnh Nghệ An đã chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 16 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 6.314,33 tỷ đồng.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An, so với cùng kỳ năm 2020, số lượng dự án được cấp mới tăng thêm 33%; tổng vốn đầu tư đăng ký mới tăng 4,65 lần (cùng kỳ năm 2020 có 12 dự án, tổng vốn 1.116,74 tỷ đồng).

Theo đó, cấp mới cho 15 dự án của nhà đầu tư trong nước với tổng mức đầu tư 1.694,33 tỷ đồng (chiếm 93,75% về số lượng dự án và 26,83% về tổng mức đầu tư). Cấp mới cho 1 dự án FDI với tổng mức đầu tư 200 triệu USD (Chiếm 6,25% về số lượng dự án và 73,17% về tổng mức đầu tư).

Riêng thu hút đầu tư trong khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 4 dự án được cấp mới với tổng mức đầu tư 5.770 tỷ đồng; điều chỉnh vốn đầu tư 3 dự án, tăng 302,83 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt với dự án Dự án Nhà máy sản xuất và chế biến bột đá siêu mịn tại KCN Nghĩa Đàn.

 

Về lĩnh vực, công nghiệp có 7 dự án được cấp chủ trương, giấy chứng nhận đầu tư với 5.006,06 tỷ đồng (chiếm 43,75% về số lượng dự án và 79,28% về tổng mức đầu tư). Lĩnh vực bất động sản với 1 dự án với tổng mức đầu tư 750 tỷ đồng. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ có 5 dự án với 271,33 tỷ đồng. Và lĩnh vực nông nghiệp với 2 dự án, tổng mức đầu tư 243,45 tỷ đồng.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An, một số dự án lớn được cấp mới trong quý I/2021 như: Dự án nhà máy cấu kiện điện tử tại KCN VSIP Nghệ An của Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision Việt Nam (200 triệu USD); Dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai 1 của Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt (750 tỷ đồng); Dự án Nhà máy sản xuất và chế biến bột đá siêu mịn tại KCN Nghĩa Đàn của Công ty TNHH công nghệ vật liệu mới Đức Thịnh (300 tỷ đồng); Dự án Trang trại chăn nuôi theo mô hình trại lạnh khép kín tại xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ của Công ty TNHH Chăn nuôi công nghệ cao Tân Thắng 149,7 tỷ đồng…

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cho biết, trong quý II, Nghệ An sẽ tiếp tục rà soát, đôn đốc các sở, ngành xử lý, giải quyết hồ sơ chủ trương đầu tư còn tồn đọng và các hồ sơ mới phát sinh cho các doanh nghiệp/nhà đầu tư. Chủ động theo dõi và có giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn, đôn đốc triển khai các dự án đã có chủ trương, giấy phép đầu tư. Tập trung tháo gỡ khó khăn, xử lý vướng mắc trong hồ sơ, thủ tục, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Cũng trong quý II, Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An sẽ phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành chậm tiến độ năm 2021 và Danh mục dự án kiểm tra kèm theo; Phối hợp với các sở, ngành, địa phương, Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch đánh giá kết thực hiện, rà soát thủ tục hành chính, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi Quyết định 72/2017/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An (thay thế Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND) để trình HĐND tỉnh Nghệ An trong phiên họp tháng 7/2021.

Nguồn: https://baodautu.vn/nghe-an-thu-hut-dau-tu-trong-quy-i2021-dat-hon-6000-ty-dong-d140210.html

Để lại bình luận