TỔNG QUAN

Với mục đích triển khai Chương trình Khát vọng sông Lam – Vì một Việt Nam hùng cường theo Quyết định số 844/QD – TT ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”; Quyết định số 188/QD- TTg ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025; Nghị quyết số 12/20/NQ-HDND ngày 13/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, về việc “Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025”. UBND Tỉnh Nghệ An phê duyệt chương trình sự kiện Techfest Nghệ An 2021. Khai mạc và Đối thoại chính sách “Khát vọng sông Lam – Vì một Việt Nam hùng cường”. Chương trình diễn ra tại Thành phố Vinh, Nghệ An trong 3 ngày 26, 27 và 28 tháng 8 năm 2021 với sự tham gia của các Lãnh đạo Đảng, Chính Phủ và Quốc hội.

Các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình gồm có:

– Truyền hình trực tiếp chương trình Khai mạc và Đối thoại chính sách Khoa học và công nghệ, hành trình 05 quốc gia khởi nghiệp và vào tối ngày 26/08/2021.

– Buổi gặp gỡ và làm việc của lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh Nghệ An với các doanh nghiệp, nhà đầu tư và cá nhân tiêu biểu.

– Cuộc thi Hackathon – Hành trình khởi nghiệp trong tháng 8 năm 2021.

– Chuỗi hoạt động của Techfest Nghệ An 2021.

– 02 Hội nghị chuyên đề tổ chức ngày 27/08/2021.  

Định hướng cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực Nông nghiệp – Du lịch, Giáo dục đào tạo và Công nghệ Tiên phong tiếp cận chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong thời điểm hoạt động sản xuất kinh doanh chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19;

– Triển lãm giới thiệu các đơn vị đầu tư, doanh nghiệp đồng hành và các thành tựu, giải pháp công nghệ của CMCN 4.0, các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST.

– Cuộc thi và hội diễn văn nghệ Tiếng hát Sông Lam.