Đăng ký cuộc thi Techfest Nghệ An 2021 dành riêng cho startup

Họ tên
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Số CMND
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Đại diện doanh nghiệp
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Email
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Số điện thoại
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Tải lên Hồ sơ thuyết minh dự án (mẫu bên dưới)
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!